Henvendelse skal ske til :

Formanden

Lise Lotte Sonne Andersen   mobilnr. 51264654   Mailadr. kllsonne@yahoo.dk

Kasseren

Lone Kirketerp-Møller            mobilnr. 24263233  Mailadr.  Kirketerp.lone@gmail.com

Årskontingent  :                     Medlemsskab I Næstved Quilterne   kr.  300,00