Program for Næstved Quilterne

Bestyrelsen udarbejder et ½ årsprogram for henholdsvis forår og efterår og bestræber sig på at det indeholder undervisning med interne og externe undervisere, foredrag, fællesprojekter, butiksbesøg, udflugter, mm og ikke mindst socialt sammenvær.

Mødested:  Vi mødes kl. 19.00 på H.C. Andersens Vej 24, 4700 Næstved,

Når der ikke står andet i programmet.

Kontingent:  300,- kr.  betales senest 1. september 2018 til Regr.nr. 5355-0328064 i Arbejdernes Landsbank eller MobilePay 29310

Husk at skrive dit medlemsnummer til Dansk Patchwork Forening på indbetalingen

Næstved Quilterne efterår 2019

14. januar             Godt nytår

26.-27. januar      UFO projekter på Gymnasiet. Lørdag er der undervisning i  Crazy Quilt v/Lotte Rosengaard. Vi mødes begge dage kl. 9, Tilmelding senest 14. januar.

28. januar           Lisbeth Larsen fortæller om sin tur til Japan

11. februar         Sy og hygge

25. februar        Generalforsamling, kl. 18.30. Klubben er vært ved en let anretning incl. drikkevarer. Tilmelding senest 11. februar

11. marts           Sy og hygge

24. marts          Kirstens Quilt – kursus på H.C.Andersensvej, pris 250 kr.  (søndag) Vi mødes kl. 9 Tilmelding senest 25. februar

25. marts          Broderisjov v/Monica Christensen

30. marts          Vi skal på besøg hos vores venskabsklub i Holbæk fra Kl. 11-16. Der arrangeres fælleskørsel. Program følger. 

8. april              Besøg på julemærkehjemmet Liljenborg i Roskilde. Klubben er vært ved kaffe og en let anretning på julemærkehjemmet. Afgang fra HCA kl. 14.45. Vi kører i egne biler.

                         Tilmelding senest 25. marts

6. maj                Besøg på Stofdepotet på Militærvej i Næstved

9. maj                Foredrag på Næstved Gymnasium v/Skjortepigerne Grethe Hyltoft og Anne-Grethe Jepsen 50 kr. incl. kaffe og kage Foredrag, kaffe og kage koster 100 kr. for gæster.

                         OBS foredrag starter kl. 18.00 Tilmelding senest

20. maj             Sy og hygge

3. juni                Sommerafslutning